Istoric

Istoria
Colegiului Tehnic Energetic
Cluj Napoca

În baza legii nr. 2/1966 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştrii nr. 1378/1966 , în Cluj-napoca ia fiinţă LICEUL INDUSTRIAL ENERGETIC cu specialitatea electroenergetică, cursuri de zi şi seral.Şcoala a funcţionat la înfiinţare în localul Liceului nr. 14 din str. Geordano Bruno nr. 46, cu doua clase anul I, curs de zi, având 72 elevi şi o clasa curs seral cu 34 de elevi. Unitatea şcolara era subordonata Ministerului Învăţământului şi tutelată de Ministerul Energiei Electrice.
În anul şcolar 1967- 1968 ia fiinţă: GRUPUL ŞCOLAR ENERGETIC CLUJ, care şcolarizează muncitori, electricieni CSR.Unitatea şcolara a funcţionat în primul an în localul Liceului nr. 10 din str. Horea nr. 52, cu 5 clase: trei clase profesional de zi, una clasa curs profesional seral şi o clasă de maiştrii.
In anul şcolar 1967- 1968, Liceul Industrial Energetic Cluj şi-a continuat activitatea în localurile din str. Kogalniceanu nr. 16 şi din str. Petofi nr. 2, având in total 8 clase la zi şi 2 clase la curs seral, cu un nr. total de 270 elevi.
In 1967 s-a început construirea noii locaţii a Liceului Industrial Energetic Cluj, din str. Pascaly nr. 2/4 cu fonduri de la Ministerul Energiei Electrice, în valoare de 13.200.000 lei-etapa a I-a, prin grija IRE Cluj, care a urmărit execuţia lucrării.
In anul şcolar 1968- 1969 se inaugurează, pentru Liceul Industrial Energetic Cluj, un local modern cu 16 Săli de clasă, o cantină, un atelier (mecanic; confecţii metalice, bobinaj) şi un cămin de 300 de locuri. Începând cu anul 1970 are loc extindere spatiilor construite în prima etapa, construindu-se o clădire cu 10 Săli de clasa, o Sală modernă de sport ( dată în folosinţa în februarie 1975) şi extinderea cantinei pana la 300 de locuri. Liceul Industrial Energetic Cluj dispune acum de 5 laboratoare, sala profesorala, Săli pentru material didactic, cabinete de specialitate şi ateliere, Simulator de manevre pt. staţiile de transformare, un muzeu al şcolii, o biblioteca( cu 25.000 volume), spaţii destinate serviciului administrativ.

Începând cu anul şcolar 1968- 1969 Grupul Şcolar Energetic Cluj, funcţionează în localul nou al Liceului Industrial Energetic Cluj, ambele unităţi de învăţământ folosind în comun întreaga baza materiala. Grupul Şcolar Energetic Cluj şi-a mărit numărul claselor la 10, în anul şcolar 1968- 1969, din care 6 clase profesionale curs de zi, 2 clase ucenicie la locul de muncă, una clasa profesionala curs seral şi o clasa de maiştrii, cu un nr. total de 213 elevi.
În anul şcolar 1969- 1970 se înfiinţează cursul Postliceal seral, care pregăteşte tehnicieni electroenergeticieni.
Prin ordinul Ministerului Energiei Electrice nr. 806, în anul şcolar 1971- 1972, Liceul Industrial Energetic Cluj şi Grupul Şcolar Energetic Cluj fuzionează sub denumirea de: Liceul Industrial Energetic Cluj, dispunând de o direcţiune unica, creindu-se condiţiile pentru trecerea la un proces instructiv educativ întemeiat pe organizarea şi dotarea laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate.
În 1977 în baza Decretului 207-208 se modifica denumirea Liceului Industrial Energetic Cluj in Liceul Industrial nr. 1 Cluj , care dispune de trei profile: electrotehnică, mecanică şi construcţii, adăugându-se şi doua meserii: electrician electroenergetic şi electronist. In anul şcolar l976- 1977 se înfiinţează clasele de liceu cu predare în limba maghiară, care au funcţionat pâna în anul 1988.
Ordinul nr. 8269/ 21.06.1990 al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, modifică din nou denumirea Liceul Industrial nr. 1 Cluj – Napoca în: Grupul Şcolar Industrial Energetic Cluj.
Ordinul nr. 4565/ 19.09.2000 al Ministerului Educaţiei Naţionale, în urma unei evaluări instituţionale, modifica denumirea Grup Şcolar Industrial Energetic Cluj-Napoca în: COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ- NAPOCA, denumire sub care funcţionează şi în prezent (în anul şcolar 2023-2024).

Continuând tradiţia şi performanţele fostului Grup Şcolar Industrial Energetic”, Colegiul Tehnic Energetic pregăteşte elevii de liceu şi şcoala de arte şi meserii într-o gamă variată de specializări şi meserii. Astfel, la liceu, pe lângă diploma de bacalaureat, absolvenţii primesc diplomă de tehnician recunoscută în U.E. în specializările instalaţii electrice, electrotehnică şi automatizări. Orele de laborator tehnologic şi cele specifice de practică se desfăşoară în laboratoare şi ateliere şcoală. Cursurile de informatică se efectuează în trei laboratoare moderne, dotate cu unităţi performante, de ultimă generaţie, legate atât în reţea locală, cât şi conectate la reţeaua internet. La Şcoala de Arte şi Meserii elevii sunt pregătiţi în meseriile: electrician întreţinere şi reparaţii aparate din industria electrocasnică, electrician în instalaţii electrice şi energetice . În primii doi ani, aceşti elevi îşi desfăşoară practica în atelierele şi cabinetele şcoală. În anii terminali sub îndrumarea maiştrilor instructori prin relaţii de parteneriat, elevii îşi desfăşoară practica în producţie într-o serie de societăţi comerciale având profilul meseriilor elevilor pregătiţi de noi. De la înfiinţare şi până în prezent, promovabilitatea elevilor la sfârşit de an şcolar a fost de peste 90%. La examenul de bacalaureat, elevii claselor a XII-a (liceu) şi a XIII-a (rută progresivă), au promovat în proporţie peste 85%, majoritatea fiind, în prezent, studenţi sau absolvenţi de studii superioare. La şcoala de arte şi meserii, promovabilitatea la absolvire a fost de 100%, o bună parte dintre absolvenţi angajându-se la firme de stat/particulare, în municipiu sau judeţ, sau continuând studiul liceal, prin ruta progresivă. În decursul anilor s-a observat o creştere calitativă a procesului educaţional după cum relevă statistica, acest aspect confirmând recunoaşterea valorii liceului la nivel local şi judeţean pe baza rezultatelor obţinute. Astfel, planul de şcolarizare propus a fost realizat în fiecare an şcolar.
De la înfiinţare şi până în prezent, în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, s-au obţinut rezultate notabile, consecinţă a efortului izvorât pe de-o parte din credinţa în misiunea de dascăl din partea cadrelor didactice, iar pe de altă parte, graţie interesului acordat învăţăturii, dorinţei de instruire şi autodepăşire a elevilor, creându–se premisele unui viitor promiţător.

Directori
Prof. ing. Constantin Mărgăraş (15.09.1966 – 01.01.1969)
Prof. ing. Ludovic Muller (01.01.1969 – 03.1969)
Prof. ing. Ştefan Duşa (15.04.1969 – 07.1977)
Prof. ing. Ioan Ursu (15.09.1967 – 1972, 01.09.1977 – 16.07.1982, 01.02.1990 – 31.12.1992)
Prof. Gavril Tecar (16.07.1982 – 01.02.1990)
Prof. ing. Ioan Lungu (01.01.1993 – 31.08.1994)
Prof. Ariana-Stanca Văcăreţu (01.09.1994 – 01.12.2002)
Prof. Vasile Bâlc (01.12.2002 – 15.12.2005)
Prof. ing. Octavia Oltean (15.12.2005 – 31.08.2021)
Prof. ing. Cristian Dragoş-Roman (01.09.2021 – prezent)

Directori adjuncţi
Prof. Ştefan Nemeş (1969 – 1972)
Prof. Emanoil Pătruţă (1970 – 1978)
Prof ing. Ludovic Muller (1972 – 1973)
Prof. ing. Ioan Ursu (1972 – 1973)
Prof. Florica Frenţiu (1978 – 1980)
Prof. Maria Negru – Radu (1981 – 1986)
Prof. Lucreţia Guşatu (1986 –  1990)
Prof. Maria Griga (1990 – 1994)
Prof. ing. Ioan Lungu (1994 – 1995)
Prof. ing. Corina Merdan (1995 – 1998)
Prof. ing. Alin Măgdaş (1998 – 2000)
Prof. Liliana Orţan (2000 – 2001)
Prof. Conatanţa Stăncescu (2001 – 2002)
Prof. ing. Cristian Dragoş-Roman (2002 – 2007)
Prof. Constanţa Stăncescu (2007 – 2017)
Prof. ing. Cristian Dragoş-Roman (2017 – 2021)
Prof. Iederan Ionela (2021 – prezent)

Consilieri educativi

Prof. Lucia-Elena Locusteanu (1980 – 1984, 1989 – 1996)
Prof. Lucia Miclea (1984 – 1987)
Prof. Mihaela Meza (1987 – 1988)
Prof. Clara Esztegar (1996 – 2000)
Prof. ing. Anca Petriuc (2000 – prezent)

Our Philosophy

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence.

Kingster's Principle

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence.

Key Of Success

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence.

Special Campus Tour

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Graduation

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Powerful Alumni

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.